Voor verwijzers

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van ‘rustig hardlopen’ met een wekelijkse dosis van 3×30 minuten. Het past uitstekend binnen een stepped care model: “Waarom niet beginnen met het ‘middel’ dat slechts af en toe wat spierpijn als ‘bijwerking’ heeft?” Ook binnen de blended care past Runningtherapie goed als complementaire therapie naast een psychologisch en/of psychiatrisch behandeltraject in de eerste- of tweede lijn.

Dat Runningtherapie werkt bij depressie is inmiddels ruimschoots aangetoond 1, maar dit ook daadwerkelijk in de praktijk te zien gebeuren ervaren wij nog steeds als iets heel bijzonders. Het buiten zijn, het letterlijk en figuurlijk in beweging komen en het onder elkaar zijn, dat DOET zichtbaar iets heel belangrijks met mensen. Onderzoek naar de werkzaamheid van Runningtherapie bij burn-out loopt nog2, maar onze ervaringen zijn ook hiermee positief. Mensen leren ‘zichzelf niet voorbij te hollen’ en leren tijd te maken voor hun eigen welzijn. Stress, angst, verslaving, rouw, chronische vermoeidheid en ‘SOLK’ zijn ook voorbeelden van indicaties waarbij het aannemelijk is dat Runningtherapie een waardevolle bijdrage kan leveren, echter expliciet bewijs hiervoor ontbreekt nog.

Wij hechten veel waarde aan goed contact met u als verwijzer en zorgen -mits de cliënt daar uiteraard toestemming voor verleent- voor een goede terugkoppeling van de resultaten.

Wij gebruiken gestandaardiseerde vragenlijsten en meetinstrumenten bij de intake en evaluaties en stellen samen met de cliënt SMART geformuleerde doelen.

Behalve in u als verwijzer, zoeken wij onze partners ook in het sociale domein en in het reguliere beweegaanbod, zodat de kans op duurzame gedragsverandering optimaal is.

Runningtherapie wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de andere onderdelen van onze website of verzoeken we u even contact met ons op te nemen per e-mail: info@runningtherapie-alphenaandenrijn.nl. U kunt onze reactie binnen 24 uur tegemoet zien.

  1. C.M. Bongers en T.J. Dijkerman. Running therapy and major depressive disorders: a systematic review. Psychologie & Gezondheid 2013
  2. http://www.ru.nl/bsi/research/research-groups/work-health/abstracts-phd/vries-juriena-de/ (laatst geraadpleegd op 28 oktober 2015)

Clinic voor verwijzers
Op 8 april organiseerden we een clinic voor u als verwijzer. Verschillende POH-GGZ’s, psychosomatische fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en andere mensen werkzaam in de eerstelijn bezochten onze clinic. Een inspirerende en leerzame middag, voor beiden kanten.